-0,26
50 Pezzi Resistenza 300K ohm 300000 ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 300K ohm 300000 ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
1,42
(3)
-0,26
50 Pezzi Resistenza 3.0M ohm 3000000 ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 3.0M ohm 3000000 ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
1,42
(0)

Visualizzazione di 2 risultati