-0,26
50 Pezzi Resistenza 750K ohm 750000 ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 750K ohm 750000 ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
1,42
(1)
-0,26
50 Pezzi Resistenza 7.5M ohm 7500000 ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 7.5M ohm 7500000 ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
1,42
(0)

Visualizzazione di 2 risultati