-3,00
50 Pezzi Resistenza 1000 ohm 1k ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 1000 ohm 1k ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
2,40
(27)
-3,00
50 Pezzi Resistenza 1M ohm 1000000 ohm 1/4w 1/4 w 5%50 Pezzi Resistenza 1M ohm 1000000 ohm 1/4w 1/4 w 5%
In Stock
2,40
(3)

Visualizzazione di 4 risultati